top of page
Above the Clouds

Įvykių archyvas

2021

2021 01 18 ir 02 02, du interviu LRT portalui:

Peržengė raudonąją liniją – Lukašenka prieš Bažnyčias siunčia „eretikų kūjį“ [plačiau]

„Vieninteliai kiti, norintys būti lietuviais“, – kodėl baltarusiams svarbu, kaip juos vadina Lietuva? [plačiau]

2021 02 09, BALTA/RAUDONA: Dokumentinis Filmas apie Baltarusiją. Armėno radijas.

[youtube]

2021 02 16, interviu apie Vasario 16-osios signatarus.

[VDU, Kauno diena, VE, lrytas, alfa ir kiti]

2021 03 03, diskusinis straipsnis "Kaip pavadinti Gudiją?"

[„Gimtoji kalba“, 2021 m. nr. 2.]

2021 03 21, diskusija "Ar Naugardukas buvo LDK sostinė?" (rusų, lenkų ir gudų kalbomis)

[youtube]

2021-03-25, interviu LRT portalui apie Gudijos valstybines šventes.

[plačiau]

2021-06-25/26, konferencijos "Gediminaičiai – lietuviška dinastija, jos rolė ir įtakos vidurio-rytų Europos istorijoje" (Varšuva) organizatorius. 

[plačiau]

2021-07-06, Armėno radijas. Pokalbis "Kas yra lietuviai?"

[youtube]

2021-07-07, vieša paskaita Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje "Mindaugo karūnavimas: interpretacijos ir faktai"

[plačiau]

2021-07-9/25, on-line paroda "Lietuvos ir Šveicarijos diplomatiniams ryšiams – 100 metų."

[plačiau]

2021-09-03, 17.00 Gudijos istorijos pristatymas Vilniaus Katedros aikštėje (leidėjų paviljonas – Knygų aikštė)

[plačiau]

2021-09-08, LRT radijas, vedėjas Aurimas Švedas. Homo cultus. Istoriko teritorija. Gudijos istorija: ką matome šiame veidrodyje?

[plačiau]

2021-10-1/3, Devintasis Tarptautinis Gudijos tyrinėtojų kongresas (Kaunas). Organizatorius.

[www.icbs.lt]

2021-10-13, Euroradijas (Gudija). Interviu tema "LDK: kodėl pas gudus ir lietuvius yra skirtinga istorinė tiesa?" (rusų kalba)

[plačiau]

2021-10-15, 17.00 "Gudijos istorijos" pristatymas Kaune. Dalyvaus Egidijus Aleksandravičius, Tomasz Błaszczak ir autorius.

[plačiau]

2021-10-17, LRT "Istorijos detektyvai". Interviu: Pirmoji knyga apie Baltarusijos istoriją

[video]

2021-10-20/21, konferencijos „Tėvynės laisvės aušra – 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija. Genezė. Turinys. Reikšmė" (Vilnius) organizatorius.

[plačiau]

2021-11-03, LRT radijo laida "Minsko ekspresas". Interviu: Baltarusijos studijų atgimimas Lietuvoje: mitas ar realybė?

[plačiau]

2021-11-08, LRT radijas. Pokalbis–interviu "Kuo skiriasi lietuvių ir gudų pasakojimas apie bendrą praeitį?"

[plačiau]

2021-12-11, Varšuva. Diskusija apie mokslinį straipsnį "Whose Grand Duchy? Contesting the Multicultural Past in Lithuania and Belarus".

[plačiau]  [pdf]

2021-12, Paryžius. Paskaitos apie Lietuvos istoriją Sorbonos universitete (on-line)

2021-12, Lietuvos istorijos žurnalas VORUTA. Recenzija R. Kamuntavičiaus knygai "Gudijos istorija" (85–86 psl.)

[pdf]

2022

2022-01, Savaitė, nr. 2. Interviu "Gudai – labai artimi, bet mažai pažįstami".

[pdf]

2022-01, Беларускі Гістарычны Агляд (2021 Т. 28 Сш. 1-2), Юрый Внуковіч. Першая гісторыя Беларусі па-літоўску як крок да суладдзя нацыянальных наратываў. Recenzija R. Kamuntavičiaus knygai "Gudijos istorija"

[plačiau]

2022-02-26, 16.00 val. Vilniaus knygų mugė. Knygos "Gudijos istorija" pristatymas.

[Konferencijų salė 5.2]

2022-03-07, 10.00 val. Kviestinė paskaita Varšuvos universitete "Pirmoji lietuviška Gudijos istorija: kodėl tik 2021 metais?"

[Varšuvos universiteto kolonų salė]

2022-04-28, 17.30 val. Vieša paskaita Kaune "Kodėl ir prieš ką protestuoja menas?"

[plačiau]

2022-07-24, on-line paskaita "LDK ir jos vieta Lietuvos ir Gudijos istorijoje" (Lenkų kalba)

[paskaitos įrašas]

2022-10-21, 17.30 val. Knygos "Gudijos istorija" pristatymas Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje

[plačiau]

2022-11-12, Pranešimas ASEEES kongrese Čikagoje "Lietuvos ir Gudijos konflikto ateitis: politikos įtaka istoriniams pasakojimams" (Anglų kalba)

[plačiau]

2022-11-29, 16.00 val. Vieša paskaita apie Skaryną Varšuvoje (Lenkų kalba)

[plačiau]

2021

2021 01 18 ir 02 02, du interviu LRT portalui:

Peržengė raudonąją liniją – Lukašenka prieš Bažnyčias siunčia „eretikų kūjį“ [plačiau]

„Vieninteliai kiti, norintys būti lietuviais“, – kodėl baltarusiams svarbu, kaip juos vadina Lietuva? [plačiau]

2021 02 09, BALTA/RAUDONA: Dokumentinis Filmas apie Baltarusiją. Armėno radijas.

[youtube]

2021 02 16, interviu apie Vasario 16-osios signatarus.

[VDU, Kauno diena, VE, lrytas, alfa ir kiti]

2021 03 03, diskusinis straipsnis "Kaip pavadinti Gudiją?"

[„Gimtoji kalba“, 2021 m. nr. 2.]

2021 03 21, diskusija "Ar Naugardukas buvo LDK sostinė?" (rusų, lenkų ir gudų kalbomis)

[youtube]

2021-03-25, interviu LRT portalui apie Gudijos valstybines šventes.

[plačiau]

2021-06-25/26, konferencijos "Gediminaičiai – lietuviška dinastija, jos rolė ir įtakos vidurio-rytų Europos istorijoje" (Varšuva) organizatorius. 

[plačiau]

2021-07-06, Armėno radijas. Pokalbis "Kas yra lietuviai?"

[youtube]

2021-07-07, vieša paskaita Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje "Mindaugo karūnavimas: interpretacijos ir faktai"

[plačiau]

2021-07-9/25, on-line paroda "Lietuvos ir Šveicarijos diplomatiniams ryšiams – 100 metų."

[plačiau]

2021-09-03, 17.00 Gudijos istorijos pristatymas Vilniaus Katedros aikštėje (leidėjų paviljonas – Knygų aikštė)

[plačiau]

2021-09-08, LRT radijas, vedėjas Aurimas Švedas. Homo cultus. Istoriko teritorija. Gudijos istorija: ką matome šiame veidrodyje?

[plačiau]

2021-10-1/3, Devintasis Tarptautinis Gudijos tyrinėtojų kongresas (Kaunas). Organizatorius.

[www.icbs.lt]

2021-10-13, Euroradijas (Gudija). Interviu tema "LDK: kodėl pas gudus ir lietuvius yra skirtinga istorinė tiesa?" (rusų kalba)

[plačiau]

2021-10-15, 17.00 "Gudijos istorijos" pristatymas Kaune. Dalyvaus Egidijus Aleksandravičius, Tomasz Błaszczak ir autorius.

[plačiau]

2021-10-17, LRT "Istorijos detektyvai". Interviu: Pirmoji knyga apie Baltarusijos istoriją

[video]

2021-10-20/21, konferencijos „Tėvynės laisvės aušra – 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija. Genezė. Turinys. Reikšmė" (Vilnius) organizatorius.

[plačiau]

2021-11-03, LRT radijo laida "Minsko ekspresas". Interviu: Baltarusijos studijų atgimimas Lietuvoje: mitas ar realybė?

[plačiau]

2021-11-08, LRT radijas. Pokalbis–interviu "Kuo skiriasi lietuvių ir gudų pasakojimas apie bendrą praeitį?"

[plačiau]

2021-12-11, Varšuva. Diskusija apie mokslinį straipsnį "Whose Grand Duchy? Contesting the Multicultural Past in Lithuania and Belarus".

[plačiau]  [pdf]

2021-12, Paryžius. Paskaitos apie Lietuvos istoriją Sorbonos universitete (on-line)

2021-12, Lietuvos istorijos žurnalas VORUTA. Recenzija R. Kamuntavičiaus knygai "Gudijos istorija" (85–86 psl.)

[pdf]

2020

2020 03 10, Varšuvos universitetas, Rytų Studijų Žiemos mokykla. (lenkų kalba) 

Pranešimas: "Kur prasideda ir kur baigiasi Lietuvos istorija?" (lenkų kalba)

[10.00-12.00, sala Balowa, Pałac Potockich. ĮĖJIMAS LAISVAS]

2020 04 30, LRT laida "Daiktų istorijos". Pasakojimas apie stiuko lipdybą. 

[visa laida]

2020.06.01, Itališki ir itališkai-šveicariški pėdsakai Lietuvoje

LRT skelbia 2020 m. karantino metų parašytą 6 tekstų seriją apie itališkos ir itališkai-šveicariškos kultūros įtakas Lietuvai, ypač LDK laikais. kiekvienas jų yra iliustruotas nuotraukomis ir net video filmukais.

[plačiau]

2020 07 17, Interviu delfi.ru TV laidoje "Be kaukės" apie Lietuvą ir Gudiją.  (rusų kalba)

[delfiyoutube]

2020 09 10, Delfi.lt Esminiai dalykai.

Pokalbis su Rūsčiu Kamuntavičiumi: jei Baltarusijoje demokratija nugalės, kaip dalinsimės LDK istoriją?

[delfi]

2020 09 21, Lvovas (on-line), konferencija "Lenkų-bolševikų karo šimtmetis. Nepriklausomybė: politika-literatūra-menas"

Pranešimas: Menas jungia ar skiria vidurio-rytų Europos kraštus? LDK architektūra. (lenkų kalba)

[plačiau]

2019

2019 01 25, Kaunas, PuntoJazz Palėpė 

Santaros-Šviesos penktadienis: "Artima-tolima Baltarusija"
Diskusijos dalyviai: Gintautas Mažeikis, Rūstis Kamuntavičius, Tomasz Błaszczak
Moderuoja: Aurimas Kavaliauskas

[plačiau]

2019 03 08, Kaunas, VDU Botanikos sodas 

14 val. Konferencijų salė, Ž.E.Žilibero 4, Kaunas

Paskaita „Fredos vietovardžiai. Botanikos sodo istoriniai kontekstai“

[plačiau]

2019 03 11, Varšuva, Varšuvos Universiteto Rytų Europos studijų centras

Paskaita "Kas yra blogiau: imperija ar karalystė? Lietuva tarp Rusijos ir Lenkijos" (lenkų kalba)

Visos šios Rytų Europos žiemos mokyklos paskaitos yra atviros visuomenei

[programa]

2019 04 25, Kaunas, Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūra

Projekto „Naujųjų valstybių atsiradimas po pirmojo pasaulinio karo: Pamokos visai Europai“ parodos atidarymas ir debatai

[plačiau]

2019 05 14, Minskas, nepriklausomas radijas "Euroradio.fm" 

Pokalbis apie Tarptautinį Baltarusijos Tyrinėtojų Kongresą (rusų ir baltarusių kalbomis).

[plačiau]

2019 05 17, Vilnius, Kavinė fantastiška: fantastinė Lietuva

Vieša diskusija apie "fantastinę Lietuvą" Vakarų autorių darbuose LDK laikais.

[Paskaitos video linkai: pirmasantras]

2019 05 24, Lietuvos Ryto televizija

#42 su Adomu Rutkausku. Kaip užsieniečiai įsivaizdavo Lietuvą viduramžiais ir kokios legendos apie ją sklandė?

[video]

2019 05 31, 18 val. Kaune Punto Jazz palėpėje Santaros-Šviesos klube 

Diskusija "Ar Viliboras problema?“. Moderuoja Rūstis Kamuntavičius. Dalyvauja Jonas Čepinskis, Renata Legenzova ir Linas Šimonis. 

2019 06 15, Zagrebas, ASEEES vasaros Kongresas

Sekcija "Revolt of Words: Inverting of the New Political Vocabulary in Late Perestroika Eastern Europe"

[plačiau]

2019 07 06, Interviu: "Mindaugo karūnavimas: lietuviai nežino kur, baltarusiai – kada"

[plačiau]

2019 09 27-29, Vilnius, Tarptautinis Baltarusijos Tyrinėtojų Kongresas

Pranešimas: "Trečiasis Lietuvos Statutas: pirmojo vertimo į lietuvių kalbą projektas". Sekcija: "LDK istorija"

Parodos "Senieji LDK žemėlapiai: žvilgsnis iš Baltarusijos" atidarymas, apvaliojo stalo diskusija.

[www.icbs.lt]

2019 11 26, San Franciskas, ASEEES Kongresas 

Pranešimas: "Lugano ežero pakrančių menininkų fenomenas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje"

[plačiau]

2018

2018 01 27, 14.00, LITEXPO parodų rūmai

ADVENTUR: tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda

Pranešimas „Kelionės per liniją, formą ir spalvą. Kultūros, architektūros ir meno formų „dekodavimai“

​​

2018 01 12 ir 02 06, Kviestinės paskaitos mokyklose

Sausio 12 d. Kauno LSMU gimnazijoje "Istoriko kasdienybė"

Vasario 6 d. Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje "Lietuva po vasario 16 d.: LDK atgimimas ar mirtis?"

2018 03 08, Varšuvos universitetas

Paskaita: "Kodėl J. Pilsudskis niekuomet nebus laikomas didvyriu Lietuvoje?" (Lenkų kalba)

[paskaitos tekstas mano bloge]

​​

2018 03 12, 22.20, LRT laida "Lietuvos kolumbai"

Tai viena iš kelių laidų, skirtų Lietuvos ir Šveicarijos istoriniams ryšiams, kur nemažai vietos skiriama Lugano ežero pakrančių menininkams, dirbusiems LDK.

[žiūrėti laidą]

​​

2018 04 19, 18.00 val., Kauno Karininkų Ramovė, viešas renginys "Istorija ir mitologijos"

[informacinė skrajutė]

​​

2018 04 26, Balstogė, Tarptautinių diskusijų centras

Dalyvavimas viešoje diskusijoje "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atmintis Lenkijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje" (Lenkų kalba)

[plačiau]

​​

2018 04 28, 14.00 val., Vandžiogala, "Lenkų namai"

Vieša paskaita Gegužės 3 d. Konstitucijos proga (Lenkų kalba)

2018 05 03, 18.00 val., Kaunas, Green Café, Laisvės al. 46

Café Scientifique diskusija "Kodėl tikras istorikas visuomet liks savo valstybės išdaviku?" (Lietuvių kalba)

[plačiau]

​​

2018 05 14 ir 21, 22.20, LRT laida "Lietuvos kolumbai"

Dvi laidos, skirtos Lietuvos ir Austrijos istoriniams ryšiams.

[pirma laidaantra laida]

​​

2018 03 23, Vilnius, LR Seimas

Konferencija Baltarusijos nepriklausomybės 100-mečio paminėjimui “Lietuva ir Baltarusija prieš 100 metų ir dabar”

Pranešimas tema “1918 m. nacionaliniai Lietuvos ir Baltarusijos projektai ant imperijos griuvėsių.”

​​

2018 05 18, Minskas, Lietuvos Respublikos ambasada

Konferencija "„Nacionaliniai suverenitetai (1918-2018): idėja ir politinė praktika“

Vieša diskusija: Baltarusijos Liaudies Respublika ir Baltarusijos Sovietų Socialistinė Respublika: valstybingumo pagrindų paieškos.

[Konferencijos programa]

2018 09 27, Zapyškis, Kūrybos ir užimtumo Stuba

Pranešimas tema „LDK integracija į Europą ir Sapiegų giminė“

[plačiau]

​​

2018 10 12, Mokytojų konferencija. Kauno Savivaldybės Didžioji salė

Pranešimas tema "Kaunas: formos, menas, ideologija"

​​

2018 10 26-27, Klaipėda

Pirmasis Klaipėdos visuomeninis forumas. Lietuva ir Baltarusija: Kas mus jungia?

[plačiau]

​​

2018 11 07, Žinių Radijas

Diskusija "Lietuvos ir Baltarusijos santykiai: ką ir kaip tobulinti?" Laidoje diskutuoja rašytojas eseistas Herkus Kunčius, LDK instituto direktorius Rūstis Kumantavičius, „Freedom House“ Vilniaus biuro direktorius Vytis Jurkonis ir europarlamentaras Petras Auštrevičius.

[plačiau]

​​

2018 11 25, BELSAT televizija (baltarusių TV, transliuojanti iš Balstogės). "Intermarium" laida

Diskusija "Ar Abiejų Tautų Respublika gali būti vadinama ir baltarusių valstybe?" Dalyviai: Prof. A. Zakszewski (Varšuvos universitetas), A. Dziarnovič (Minskas), J. Hardziejeŭ (Krokuvos Jogailaičių universitetas), Rūstis Kamuntavičius. (rusų, baltarusių ir lenkų kalbomis)

[žiūrėti]

2018 12 09, Boston. ASEEES kasmetinis kongresas

​​Pranešimas tema "Melas vardan objektyvumo: istorijos vadovėliai Lietuvoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje"

2017

2017 03 02, Varšuvos universitetas

Paskaita: Kaip pasidalinti bendrą istoriją? XX-XXI a. kovos dėl LDK palikimo Lietuvoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje. (Lenkų kalba)​

2017 03 14, LRT Istorijos detektyvų laidos ištrauka

Apie Šveicarijos (Tičino) menininkų palikimą Lietuvoje

[žiūrėti]

​​

2017 05 25, Minskas, Viešbutis Crowne Plaza

Vieša diskusija "Kaip parašyti savos šalies istoriją?" Dalyviai: Lukasz Adamski (Lenkija), Valiancin Holubieŭ (Baltarusija), Rūstis Kamuntavičius (Lietuva), Ivan Kurilla (Rusija). (Rusų ir baltarusių kalbomis) 

​​

2017 05 27, Minskas, Lietuvos Respublikos ambasada

6-oji "Politinės sferos" instituto Minsko konferencija

Pranešimas tema: Vadovėlių istorija ir kritinė istorija: viena ar dvi skirtingos istorijos? (rusų kalba)

​​

2017 05 26, Baltarusijos laisvoji televizija Belsat

Diskusija autorinėje Ǔ. Mackievičiaus laidoje "Kaip lietuviai ir baltarusiai kovoja už istoriją". (Rusų ir baltarusių kalba)

[žiūrėti]

​​

2017 06 06 ir 10, 14.05-15.00, LRT klasika

Radijo paskaitos. XVI–XVII a. Vakarų Europos keliautojų refleksijos apie Vilniaus miestą.

[klausyti]

​​

2017 06 29, Odessa, I. Mečnikovo univeristetas

Konferencija tema Social and Political Transformatios in Centras and Eastern Europe (1917-2017): Factors, Achievements and Problems

Pranešimas tema: Dievai, herojai ir žmonės: lenkiška, baltarusiška ir lietuviška istorijos versija ​G. Vico akimis (lenkų kalba)

​​

2017 07 24, Kelmė

Paskaita "Įvadas į istorija". Jaunųjų konservatorių lygos Vakarų Lietuvos regiono mokymai.

​​

2017 09 14-17, Kaunas ir Varšuva

Nuo 2004 m. rengiame Lietuvos istorikų suvažiavimus, kurių jau ketvirtasis vyko Kaune rugsėjo 14-16. 

[programa]

Nuo 2011 m. rengiame Tarptautinius Baltarusijos Tyrinėtojų Kongresus. Šiemet pirmą kartą jie vyko ne Kaune, o Varšuvoje, rugsėjo 15-17. 

[www.icbs.lt]

​​

2017 09 18, Pirmasis Baltarusijos laikraštis "Naša Niva"

Interviu apie Tarptautinį Baltarusijos Tyrinėtojų Kongresą, Baltarusiją ir Lietuvą. (Baltarusių kalba)

[skaityti] 

​​

2017 09 19 ir 23, 14.05-15.00, LRT Klasika 

Diskusija „Filosofinių Leonido Donskio idėjų refleksija“, įrašyta Vilniaus knygų mugėje vasario 24 d. Diskusijoje dalyvavo G. Mažeikis, M. Drunga, R. Kamuntavičius; Organizatorius: VDU.

[klausyti]

​​

2017 10 05, 14.00 I. Simonaitytės biblioteka, Klaipėda

Knygos "Lietuva-Šveicarija" pristatymas (kartu su J. Lewonig)

​​

2017 11 05, 11.00 ir 07, 9.30, LRT Radijo laida "Radijo dokumentika"

Diskusija apie 1917 m. spalio įvykius (revoliucija? perversmas?) Rusijoje ir jų įtaką dabarčiai

[klausyti]

2017 11-12, Chicago. ASEEES kasmetinis kongresas

Kongreso tema: "Transgressions"

Pranešimas tema: Tautiniai naratyvai ir nesąmonė: lietuvių, baltarusių ir lenkų ginčai per paskutinius šimtą metų (anglų kalba)

bottom of page