top of page
  • Rūstis Kamuntavičius

M. Šagalas ir Lietuva. 1938 m.

Atnaujinta: 2020-12-14

Šis Marko Šagalo (1887-1985) paveikslas "Baltasis nukryžiavimas" buvo sukurtas 1938 m. Keisčiausias jame esantis dalykas – viršuje dešinėje esanti Lietuvos vėliava.

Šagalas gimė Vitebske, buvusiose LDK žemėse. Panašiai kaip M. Rothko (gimė Daugpilyje) ar M. Antokolskis (Vilnius), jis gali būti vadinamas litvaku (istorinės Lietuvos žydu), nors enciklopedijose ir žinynuose jie visi įvardijami kaip žydai, rusai, arba tiesiog Rusijos žydai. Nežinau, kuris šių pavadinimų yra pats teisingiausias, bet akivaizdu, kad visi šie garsūs menininkai yra susiję su istorine Lietuva. Šaknimis būdami čia, jie galėjo labai autentiškai jausti šį kraštą.


"Baltasis nukryžiavimas" gerai žinomas Šagalo kūrybos tyrinėtojams. Sakoma, kad dailininkas čia norėjo pavaizduoti 4-ame dešimtmetyje Vokietijoje prasidėjusius žydų persekiojimus. Žydų nelaimes jis susiejo su vienu iš svarbiausių Krikščionybės simbolių – nukryžiavimu ir Jėzaus kančia. Paveikslo fonas yra tamsus, žmonės (akivaizdu, kad jie yra žydų tautybės) pasimetę ir nuliūdę, namai ir sinagogos dega.


Literatūroje neaptikau jokių diskusijų apie jame esančią Lietuvos vėliavą. Šiame tragiškame paveiksle vaizduojamos tik dvi vėliavos – Sovietų Sąjungos ir Lietuvos. Pirmąją neša agresyvūs kariai, o antroji matosi už degančios sinagogos. Kaip tai interpretuoti? Už Lietuvos vėliavos matosi kažkokia balta vėliava. Viena šios spalvos reikšmių tais laikais buvo tyrumas ir ji naudota nacių, norinčių paryškinti tautos grynumą. Neaišku, ar būtent tą reikšme ši vėliava čia naudojama, bet tai kad ji yra šalia Lietuvos vėliavos ir abi labai tamsiame fone, manau, kuria aliuziją į kažką labai negero ir tragiško. Holokaustas juk įvyks labai greitai, o Lietuva bus vienu iš labiausio nuo to nukentėjusių kraštų...

Paveikslas yra eksponuojamas Čikagoje, Meno institute. Jo nuotrauką man atsiuntė Rimantė Jaugaitė.

670 peržiūrų
bottom of page