top of page
vdu_logo2014_edited_edited.jpg

Paskaitos
Vytauto Didžiojo universitete

Paskaitų medžiaga yra prieinama tik užsiregistravusiems studentams ir tik per moodle sistemą.

Mano kursus lankantys arba kada nors lankę VDU studentai gali ateiti į bet kurias šiuo metu mano skaitomas paskaitas. Neužduosiu jokių papildomų klausimų:)

Kad ir kaip būtų nurodyta kurso apraše, mano paskaitas gali klausytis ir į kursus užsirašyti bet kokio amžiaus ir bet kokių specialybių studentai.
Rudens semestras

Europos istoriografija. Skirtas ketvirto kurso istorikams. Dažniausiai skaitome kokią nors klasikinę Europos istoriko knygą ir ją diskutuojame paskaitų/seminarų metu. Pavyzdžiui, Le Roy Ladurie "Montaju kaimas", Le Goff "Skaistyklos gimimas", D. Frick "Vilnius XVII amžiuje" ir pan. Per semestrą nuosekliai perskaitome vieną knygą. Studentų pažymys priklauso nuo jų pasisakymų ir bendro aktyvumo semestro eigoje.

Lietuvos istorija anglų kalba. Orientuota į užsienio studentams, nors lietuviai irgi užsirašo. Grupės būna didelės (virš 100 studentų), paskaitos vyksta on-line. Atsiskaitymai – trys esė, kurias reikia parašyti semestro metu pagal dėstytojo užduotas temas. 

 

Istorinė atmintis: konfliktinės praeities interpretacijos. Dėstau pusę semestro (kitas dėstytojas užbaigia likusią semestro dalį); kursas skirtas Istorijos magistrantams. Priklausomai nuo semestro, gilinamės į istorijos mokslą ribojančius Vakarų pasaulio teisinius reglamentavimus ir/arba į konfliktinius bendros istorijos pasakojimus (pvz., lietuviai–gudai, ukrainiečiai–lenkai, vokiečiai–prancūzai ir t.t.).

 

Taikomoji meno ir mentaliteto istorija. Šis Istorijos magistrantams skirtas kursas yra apie Vakarų meno, pirmiausia architektūros ir dailės, ryšį su mentaliteto istorija. Analizuojami įvairių Europos tautų ir bendruomenių identiteto klausimai, ypač jų santykyje su vizualia aplinka.

Pavasario semestras

Istorijos filosofija. Ketvirto kurso istorijos studentams. Dažniausiai skaitome kokią nors klasikinę istorinę-filosofinę knygą ir ją diskutuojame paskaitų/seminarų metu. Tai gali būti G. Vico "Naujasis mokslas", O. Spengler "Vakarų saulėlydis", A. Toynbee arba kažkas panašaus. Per semestrą nuosekliai perskaitome vieną knygą. Studentų pažymys priklauso nuo jų pasisakymų ir bendro aktyvumo semestro eigoje.

Kasdienybės istorija. Pasirenkamas kursas, pirmiausia orientuotas į Istorijos specialybės bakalauro lygmens studentus. Turinys labai priklauso nuo susirinkusių studentų. Dažniausiai skaitoma kokia nors klasikinę kasdienybės istorijai skirta knyga ir bendrai diskutuojama semestro metu. Pvz., Ph. Ariès "Mirties samprata Vakarų pasaulyje".

Ekonomikos istorija. Pasirenkamas kursas, pirmiausia orientuotas į Istorijos specialybės bakalauro lygmens studentus. Dažniausiai skaitoma ir diskutuojama kokia nors klasikinė ekonomikos istorijai skirta knyga. Pvz., F. Braudel "Materialinė civilizacija, ekonomika ir kapitalizmas", K. Markso "Kapitalas" ir pan.

Frankofonijos šalių istoriniai kontekstai. Dėstoma kas keleri metai ir skirta pirmiausia prancūzų filologijos studentams. Iš esmės, tai plačiai suprantama Prancūzijos istorija. Prancūzų kalbos žinios pageidautinos, bet neprivalomos.

Kursinių, bakalauro ir magistrinių darbų temas siūlau istorikams, italų ir prancūzų kalbų bei kultūrų studijų studentams, o taip pat visiems, kam jos pasirodys įdomios. Galite rinktis bet kokią temą, kad ir kokios specialybės būtumėte. Aišku, galime aptarti ir bet kokią jūsų siūlomą temą, ypač jei jis susijusi su mano akademiniais interesais.

 

SVARBU: dėl kursinių darbų rašymo prašome kreiptis ne vėliau kaip pirmą semestro mėnesį (rugsėjis arba vasaris), o dėl bakalauro ir magistro ne vėliau kaip rugsėjo mėnesį

bottom of page