Rūstis Kamuntavičius. Nuotraukos autorė Kristina Petrošienė

Nuotraukos autorė Kristina Petrošienė

Biografija ir akademiniai interesai

Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros docentas, humanitarinių mokslų daktaras. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės instituto, užsiimančio LDK laikų istorijos tyrimais ir jų propagavimu, direktorius. Vytauto Didžiojo universiteto Česlovo Milošo centro, užsiimančio Vidurio-Rytų Europos istorijos, kultūros ir politikos tyrimais, direktorius. Rytų Europos studijų vasaros mokyklos klubo (Varšuvos universitetas), vienijančio per šešis šimtus Vidurio-Rytų Europos akademikų bei intelektualų, valdybos narys. Lietuvos Nacionalinio Istorikų Komiteto, vienijančio visas istorijos mokslu užsiimančias Lietuvos institucijas, generalinis sekretorius (2004-2013). Association for Slavic, East European and Eurasian studies (JAV), kasmetiniuose Kongresuose apjungiančios kelis tūkstančius vidurio-rytų Europos tyrėjų iš viso pasaulio, narys. Baltarusijos nepriklausomo "Skraidančio universiteto" (Minskas) akademinės korporacijos Convent Ludenia narys. Vienas iš dviejų pagrindinių Tarptautinio Gudijos tyrinėtojų kongreso organizatorių. Šis Kongresas yra vienintelė vieta pasaulyje, kur reprezentatyvus Gudijos akademinio ir visuomenės elito atstovų skaičius nepriklausomai nuo Baltarusijos ir kitų valstybių įtakų, nuo 2011 metų gali laisvai mąstyti ir diskutuoti Gudijos istorijos, politikos, visuomenės ir kultūros klausimais. Akademinio liberalios minties klubo Santara-Šviesa (JAV-Lietuva) dalyvis. VDU Profesinės sąjungos vienas iš įkūrėjų ir pirmasis vadovas (2006), vėliau – Komiteto narys (iki 2020).

 

Tarptautinių mokslinių žurnalų Belarusian Political Science Review, LDK instituto metraštis ir Varšuvos universiteto Gudijos Studijų Centro metraštis redakcinių tarybų narys. Przegląd Geopolityczny ir Annales Pomorienses. Ius mokslo tarybų narys. Lenkijos mokslų akademijos mokslo leidinio Acta Baltico-Slavica recenzentas.

GudijaLT-.jpg

Pagrindinės mokslinių tyrimų ir domėjimosi sritys:

Lietuvos ir Vakarų Europos istoriniai ryšiai nuo viduramžių iki mūsų dienų.

Paskutinis didelis projektas: www.luganas.lt .

Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos istorija, kultūra, politika ir nacionaliniai naratyvai.

Paskutinis didelis projektas: www.gudija.lt .

lugano_edited.png

Informacija Vytauto Didžiojo universiteto sistemoje:

Bakalaurams dėstomi kursai VDU Humanitarinių mokslų fakultete iš Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos ir kitų šalių istorijos, taip pat Europos istoriografija, Istorijos filosofija, Ekonomikos ir Kasdienybės istorija. Politinių mokslų ir diplomatijos fakultete – Politinė filosofija. Magistrantams skaitomas kursas “Lietuva Vakarų Europoje”, skirtas lituanistikai Vakarų Europos šalyse ir “Diplomatijos istorija”.

Magistro studijos Centrinės Europos universitete (Budapešte), daktaro - Vytauto Didžiojo universitete (kartu su Lietuvos istorijos institutu). Studijos ir stažuotės Italijos (Parmos universitetas, F. Datinio institutas Prate), Prancūzijos (Sorbona, Žmogaus mokslų institutas), Šveicarijos (Fribūro universitetas), Vengrijos (Centrinės Europos universitetas) ir Lenkijos (Varšuvos universitetas) mokslo ir tyrimų institucijose. Paskaitos skaitytos lietuvių, anglų, rusų, lenkų, italų ir prancūzų kalbomis įvairiuose Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Prancūzijos ir Šveicarijos universitetuose.​

Apdovanojimai ir įvertinimai

Varšuvos universiteto Rytų Europos Studijų centro padėka (Varšuva, 2016 m. gruodžio 22 d.) už ilgalaikį bendradarbiavimą. 

[tekstas]

Jurgio Giedraičio vardo apdovanojimas (Varšuva, 2015 m. gruodžio 1 d.) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutui už "ėmimąsi sunkios misijos, kurios tikslas propaguoti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimą, o ypač skirtingų kultūrų, kalbų, religijų ir tautų sugyvenimo tradiciją šiandienėje Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje."

[tekstas]