top of page
Rūstis Kamuntavičius. Nuotraukos autorė Kristina Petrošienė

Nuotraukos autorė Kristina Petrošienė

Biografija ir akademiniai interesai

Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros docentas, humanitarinių mokslų daktaras. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės instituto, užsiimančio LDK laikų istorijos tyrimais ir jų propagavimu, direktorius. Vytauto Didžiojo universiteto Česlovo Milošo centro, užsiimančio Vidurio-Rytų Europos istorijos, kultūros ir politikos tyrimais, direktorius. 

Vienas iš dviejų pagrindinių Tarptautinio Gudijos tyrinėtojų kongreso organizatorių. Šis Kongresas yra vienintelė vieta pasaulyje, kur reprezentatyvus Gudijos akademinio ir visuomenės elito atstovų skaičius nepriklausomai nuo Baltarusijos ir kitų valstybių įtakų, nuo 2011 metų gali laisvai mąstyti ir diskutuoti Gudijos istorijos, politikos, visuomenės ir kultūros klausimais.

Pirmos ir vienintelės Gudijos istorijos lietuvių kalba autorius (pirmasis leidimas 2021 m., antrasis – 2022)

 

KLUBAI IR ORGANIZACIJOS:

Rytų Europos studijų vasaros mokyklos klubo (Varšuvos universitetas), vienijančio per šešis šimtus Vidurio-Rytų Europos akademikų bei intelektualų, valdybos narys. Lietuvos Nacionalinio Istorikų Komiteto, vienijančio visas istorijos mokslu užsiimančias Lietuvos institucijas, generalinis sekretorius (2004-2013). Association for Slavic, East European and Eurasian studies (JAV), kasmetiniuose Kongresuose apjungiančios kelis tūkstančius vidurio-rytų Europos tyrėjų iš viso pasaulio, narys. Baltarusijos nepriklausomo "Skraidančio universiteto" (Minskas) akademinės korporacijos Convent Ludenia narys. Akademinio liberalios minties klubo Santara-Šviesa (JAV-Lietuva) dalyvis. VDU Profesinės sąjungos vienas iš įkūrėjų ir pirmasis vadovas (2006), vėliau – Komiteto narys (iki 2020).

MOKSLINIAI ŽURNALAI:

Tarptautinių mokslinių žurnalų Belarusian Political Science Review, LDK instituto metraštis, Homo historicus ir Varšuvos universiteto Gudijos Studijų Centro metraštis redakcinių tarybų narys. Przegląd Geopolityczny ir Annales Pomorienses. Ius mokslo tarybų narys. Lenkijos mokslų akademijos mokslo leidinio Acta Baltico-Slavica recenzentas. Tarptautinės mokslinės leidyklos BRILL serijos "Modern Belarusian Studies" redakcinės kolegijos narys.

GudijaLT-.jpg

PAGRINDINĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR DOMĖJIMOSI SRITYS:

Lietuvos ir Vakarų Europos istoriniai ryšiai nuo viduramžių iki mūsų dienų.

Paskutinis didelis projektas: www.luganas.lt .

Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos istorija, kultūra, politika ir nacionaliniai naratyvai.

Paskutinis didelis projektas: www.gudija.lt .

lugano_edited.png

INFORMACIJA VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SISTEMOJE:

PEDAGOGINĖ VEIKLA:

  • Vytauto Didžiojo Universitetas (nuo 2002 m.). Bakalaurams dėstomi kursai Humanitarinių mokslų fakultete iš Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos ir kitų šalių istorijos, taip pat Europos istoriografija, Istorijos filosofija, Ekonomikos ir Kasdienybės istorija. Politinių mokslų ir diplomatijos fakultete – Politinė filosofija. Magistrantams skaitomas kursas “Lietuva Vakarų Europoje”, skirtas lituanistikai Vakarų Europos šalyse ir “Diplomatijos istorija”.

  • Varšuvos universitetas (nuo 2011 m.). Paskaitos įvairiose studijų programose Lietuvos istorijos ir identiteto temomis.

  • Be to, pavienės paskaitos (ir jų kursai) skaitytos lietuvių, anglų, rusų, lenkų, italų ir prancūzų kalbomis įvairiuose Lietuvos, Lenkijos, Gudijos, Prancūzijos, Anglijos ir Šveicarijos universitetuose.​ ISM universitete Vilniuje ir Kaune daug metų dėstyti kursai apie istoriją ir meną.

IŠSILAVINIMAS:

  • Bakalauro studijos Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Apgintas baigiamasis darbas tema "Prancūziška kultūra Jono Sobieskio dvare".

  • Magistro studijos Centrinės Europos universitete (Budapešte). Magistrinio darbo tema "Prancūzų keliautojai XVII amžiaus Lietuvoje"

  • Daktaro studijos Vytauto Didžiojo universitete (kartu su Lietuvos istorijos institutu). Disertacijos tema "LDK prancūzų ir italų literatūroje XVI–XVII a."

  • Studijos ir stažuotės Italijos (Parmos universitetas, F. Datinio institutas Prate), Prancūzijos (Sorbona, Žmogaus mokslų institutas), Šveicarijos (Fribūro universitetas), Vengrijos (Centrinės Europos universitetas) ir Lenkijos (Varšuvos universitetas) mokslo ir tyrimų institucijose.

Apdovanojimai ir įvertinimai

Varšuvos universiteto Rytų Europos Studijų centro padėka (Varšuva, 2016 m. gruodžio 22 d.) už ilgalaikį bendradarbiavimą. 

[tekstas]

Jurgio Giedraičio vardo apdovanojimas (Varšuva, 2015 m. gruodžio 1 d.) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutui už "ėmimąsi sunkios misijos, kurios tikslas propaguoti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimą, o ypač skirtingų kultūrų, kalbų, religijų ir tautų sugyvenimo tradiciją šiandienėje Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje."

[tekstas]

bottom of page