top of page
Above the Clouds

Aktualijos

mackevich-lt
gudijos-istorija.jpg

2021 metų vasarą pasirodė pirmoji Gudijos istorija lietuvių kalba!

Prie šios knygos idėjos pradėjau dirbti maždaug prieš dešimtmetį. Daug metų galvojau kas yra Gudija, kaip galėtų būti papasakota jos istorija ir kaip aprašyti jos savitumą. Nemanau, kad gavosi lengva knyga, bet tikiu kad tikrai ne paviršutiniška. Atidesnis skaitytojas geriau supras šiuo metu kaimyninėje šalyje vykstančius politinius ir kultūrinius procesus. Žinome, kad lietuvių ir gudų istorijos pasakojimai dažnai konfliktuoja, ypač kalbant apie LDK laikus, todėl knygoje daug vietos skiriama aiškinant kaip ir kodėl susiformavo tokie skirtingi, dažnai nesuderinami požiūriai. Manau, kad toks kontrastais paremtas įsigilinimas į patį artimiausią kaimyną, su kuriuo neturėjome politinės sienos nuo XIII amžiaus iki pat tarpukario, lietuvių skaitytojui padės geriau suprasti ir save patį.

 

Antrasis knygos leidimas 2022 metų pirmajame ketvirtyje

Pigiausiai knygą galima įsigyti Mokslo ir enciklopedijų leidybos centre.

Kelios recenzijos: lietuvių kalba Vorutoje, gudų kalba Bielaruski Historyčny Ahliad žurnale

Rūsčio Kamuntavičiaus veikla

2023–02–16, 17.15–18.45 val. Paskaita "Rusija, Ukraina, Lenkija ir Gudija iš Lietuvos perspektyvos". Batho universitetas (Jungtinė Karalystė). Prie paskaitos galima prisijungti per zoom. (Anglų kalba)

[pdf]

2023–05–02, Interviu Laisvės radijui (gudų programa) apie bendrą Gudijos ir Lietuvos istoriją. (Rusų/gudų kalba)

[tekstas, video]

2023–05–21, ABC radijas (Australija) dalyvavimas laidoje "Gudija ir jos rolė Ukrainos kare". (Anglų kalba)

[laida]

2023–09–22/24, Vienuoliktas Tarptautinis Gudijos tyrinėtojų kongresas (Gdanskas, Lenkija).

[www.icbs.lt]

bottom of page