Austrų žurnalistė Judith Lewonig bendradarbiaudama su manimi 2010-2017 parašė dvi knygas, skirtas Lietuvos istorinaims ryšiams su Austrija ir Šveicarija.

Knygas galima įsigyti

Humanito knygynų tinkle 

arba el. paštu 2-500@gmx.net 

Straipsnis Lietuvos ryte apie Šveicarijos-Lietuvos knygą

 

VIEŠA VEIKLA

2020 04 30, LRT laida "Daiktų istorijos". Pasakojimas apie stiuko lipdybą 

[visa laida]

2020 07 17, Interviu delfi.ru TV laidoje "Be kaukės" apie Lietuvą ir Gudiją (rusų kalba)

[delfi, youtube]

2020 09 10, Delfi.lt Esminiai dalykai. Pokalbis su Rūsčiu Kamuntavičiumi: jei Baltarusijoje demokratija nugalės, kaip dalinsimės LDK istoriją?

[delfi]

2020 09 21, Lvovas (on-line), konferencija "Lenkų-bolševikų karo šimtmetis. Nepriklausomybė: politika-literatūra-menas"

Pranešimas: Architektūra jungia ar skiria vidurio-rytų Europos kraštus? LDK architektūra

[plačiau]

2021 11 ??, Naujasis Orleanas, ASEEES Kongresas?.

Pranešimas: "Pirmoji lietuviška Baltarusijos istorija. Kodėl tik 2021?" (anglų kalba)

 

KELIAUKITE SU MANIMI !

Iš Lietuvos ir Lietuvoje vedu intelektines ekskursijas 

bendradarbiaudamas su Litaura-Jazztravel

 

 

PASKAITOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

2020-2021 m.m. rudens semestras

seminaria.rustis.lt :

Kartu su VDU studentais vykdomas projektas. Kol kas yra tik Istorijos filosofijai skirta sekcija. Joje, be kita ko, galima rasti Dž. Viko knygos "Naujasis mokslas" vertimus į lietuvių kalbą.

 

ILGALAIKIAI PROJEKTAI

Lugano ežero pakrančių menininkų palikimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Trečiojo Lietuvos Statuto vertimas į lietuvių kalbą

"Fi langelis"

Nuo 2004 m. vykdomo projekto rezultatas – didžiausia LDK meno istorijai skirta svetainė. Be to, tai vienintelis išsamus Lietuvos ir Šveicarijos (ypač Tičino kantono) istoriniams ryšiams skirta resursas.

www.lugano.lt

Kiek kitoks būdas pažvelgti į mus supantį pasaulį.

1.61803.fi

Lietuvos Statutai – turbūt žymiausias visų laikų lietuvių intelektualinis pasiekimas. Trečiasis Statutas funkcionavo beveik 300 metų (1588-1842) ir tapo ilgiausiai Europoje galiojusia "Konstitucija", kurią kopijavo kaimyninės ir Vakarų šalys.

www.3statutas.lt 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas

Pirmoji ir vienintelė lietuviška svetainė, skirta Baltarusijos istorijai ir aktualijoms

Tarptautinis Baltarusijos Tyrinėtojų Kongresas

Lietuvių, lenkų, baltarusių ir ukrainiečių kultūrinis-intelektualinis sumanymas, skirtas LDK istorijos tyrimams ir jos propagavimui. Organizuojamos konferencijos, seminarai, viešos paskaitos, leidžiamos knygos ir pan. 2019 m. jam jau 10 metų!

www.ldki.lt 

Šiandien Lietuvoje nėra nei vienos knygos, kuri vadintųsi "Baltarusijos istorija". Nors tai artimiausia mūsų kaimynė, su kuria bendrą istoriną turėjome nuo XIII a. Vienas šio projekto tikslų – parašyti pirmąją šios šalies istoriją lietuvių kalba.

www.gudija.lt

Nuo 2011 m. Kaune vykstantis didžiausias periodinis Baltarusijos akademinis renginys, pritraukiantis vidutiniškai po 500 dalyvių iš viso pasaulio. 2017 m. Kongresas įvyko Varšuvoje, o 2019 m. turėtų būti Vilniuje.

www.icbs.lt 

2020 Rūstis Kamuntavičius