Above the Clouds

Aktualijos

Market parkas Čikagoje. Šaltojo karo laikais, kai sovietų Lietuva ir Vakarų pasaulis buvo atskirti geležine uždanga čia gyveno skaitlingiausia laisvų lietuvių bendruomenė. Turbūt, didžiausias kada nors už Lietuvos ribų egzistavęs lietuviškai kalbančiųjų kvartalas. Šie žmonės kūrė alternatyvią lietuviškąją kultūrą ir puoselėjo planus sugrįžti į Tėvynę. Kai Sovietų Sąjunga pradėjo braškėti, jie atvyko su konkrečiomis iniciatyvomis: plėtoti liberalią mintį, neformalų bendravimą, kurti laisvas bendruomenes, steigti ir formuoti Harvardo tipo Vytauto Didžiojo universitetą; galų gale, iš būtent iš šių žmonių kilo ir ilgametis Prezidentas Valdas Adamkus. Dabar Market parkas yra apleistas, jau keli dešimtmečiai kaip čia gyvena juodukai, tačiau vis dar veikia lietuviška bažnyčia ir išlikę daug buvusio lietuviškumo ženklų.

Rūsčio Kamuntavičiaus veikla

2021 01 18 ir 02 02, du interviu LRT portalui:

Peržengė raudonąją liniją – Lukašenka prieš Bažnyčias siunčia „eretikų kūjį“ [plačiau]

„Vieninteliai kiti, norintys būti lietuviais“, – kodėl baltarusiams svarbu, kaip juos vadina Lietuva? [plačiau]

2021 02 09, BALTA/RAUDONA: Dokumentinis Filmas apie Baltarusiją. Armėno radijas.

[youtube]

2021 02 16, interviu apie Vasario 16-osios signatarus.

[VDU, Kauno diena, VE, lrytas, alfa ir kiti]

2021 03 03, diskusinis straipsnis "Kaip pavadinti Gudiją?"

[„Gimtoji kalba“, 2021 m. nr. 2.]

2021 03 21, diskusija "Ar Naugardukas buvo LDK sostinė?" (rusų, lenkų ir gudų kalbomis)

[youtube]

2021-03-25, interviu LRT portalui apie Gudijos valstybines šventes.

[plačiau]

2021-06-25/26, konferencijos "Gediminaičiai – lietuviška dinastija, jos rolė ir įtakos vidurio-rytų Europos istorijoje" (Varšuva) organizatorius. 

[plačiau]

2021-07-06, Armėno radijas. Pokalbis "Kas yra lietuviai?"

[youtube]

2021-07-07, vieša paskaita Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje "Mindaugo karūnavimas: interpretacijos ir faktai"

[plačiau]

2021-07-9/25, on-line paroda "Lietuvos ir Šveicarijos diplomatiniams ryšiams – 100 metų." Galimybė pigiau įsigyti abiejų kraštų bendravimo istorijai skirtą knygą!

[plačiau]

2021-10-1/3, Devintasis Tarptautinis Gudijos tyrinėtojų kongresas (Kaunas). Organizatorius.

[www.icbs.lt]

2021-10-20/21, konferencijos „Tėvynės laisvės aušra – 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija. Genezė. Turinys. Reikšmė" (Vilnius) organizatorius.

[plačiau]

2021 11 20, Naujasis Orleanas, ASEEES Kongresas (?). (anglų kalba)

Pranešimas: "Pirmoji lietuviška Baltarusijos istorija. Kodėl tik 2021?"

Tekstai ir publikacijos