Above the Clouds

Aktualijos

mackevich-lt
gudijos-istorija.jpg

2021 metų vasarą pasirodė pirmoji Gudijos istorija lietuvių kalba!

Prie šios knygos idėjos pradėjau dirbti maždaug prieš dešimtmetį. Daug metų galvojau kas yra Gudija, kaip galėtų būti papasakota jos istorija ir kaip aprašyti jos savitumą. Nemanau, kad gavosi lengva knyga, bet tikiu kad tikrai ne paviršutiniška. Atidesnis skaitytojas geriau supras šiuo metu kaimyninėje šalyje vykstančius politinius ir kultūrinius procesus. Žinome, kad lietuvių ir gudų istorijos pasakojimai dažnai konfliktuoja, ypač kalbant apie LDK laikus, todėl knygoje daug vietos skiriama aiškinant kaip ir kodėl susiformavo tokie skirtingi, dažnai nesuderinami požiūriai. Manau, kad toks kontrastais paremtas įsigilinimas į patį artimiausią kaimyną, su kuriuo neturėjome politinės sienos nuo XIII amžiaus iki pat tarpukario, lietuvių skaitytojui padės geriau suprasti ir save patį.

 

Antrasis knygos leidimas 2022 metų pirmajame ketvirtyje

Pigiausiai knygą galima įsigyti Mokslo ir enciklopedijų leidybos centre.

Kelios recenzijos: lietuvių kalba Vorutoje, gudų kalba Bielaruski Historyčny Ahliad žurnale

Rūsčio Kamuntavičiaus veikla

2022-01, Savaitė, nr. 2. Interviu "Gudai – labai artimi, bet mažai pažįstami".

[pdf]

2022-01, Беларускі Гістарычны Агляд (2021 Т. 28 Сш. 1-2), Юрый Внуковіч. Першая гісторыя Беларусі па-літоўску як крок да суладдзя нацыянальных наратываў. Recenzija R. Kamuntavičiaus knygai "Gudijos istorija"

[plačiau]

2022-02-26, 16.00 val. Vilniaus knygų mugė. Knygos "Gudijos istorija" pristatymas.

[Konferencijų salė 5.2]

2022-03-07, 10.00 val. Kviestinė paskaita Varšuvos universitete "Pirmoji lietuviška Gudijos istorija: kodėl tik 2021 metais?"

[Varšuvos universiteto kolonų salė]

2022-04-28, 17.30 val. Vieša paskaita Kaune "Kodėl ir prieš ką protestuoja menas?"

[plačiau]

2022-07-24, on-line paskaita "LDK ir jos vieta Lietuvos ir Gudijos istorijoje" (Lenkų kalba)

[paskaitos įrašas]

2022-10-21, 17.30 val. Knygos "Gudijos istorija" pristatymas Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje

[plačiau]

2022-11-29, 16.00 val. Vieša paskaita apie Skaryną Varšuvoje (Lenkų kalba)

[plačiau]

Smulkūs tekstai